Contents of N6/2018

all contents

Contents of N6'2018

MANAGEMENT THEORY

The paradigm of «grand challenges» as a new stage of the development of the world economic system
Kuznetsova N.V., Doctor of Economic Science, Professor, Department of World Economy, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

The results were received on the basis of the implementation of the scientific project of the Russian
Foundation for Basic Research (RFBR) No. 18-014-00001 «The model of the multi-vector socio-economic policy of interaction between the Russian Far East and the APR countries – ways of reducing the unexpected effects from the onset of «Grand Challenges».

Annotation:
The purpose of this research is the definition of the paradigm of “grand challenges” in the context of the necessity of the regularly identification and correction based on a scientific basis the priorities for the development of the world economic system. As a rule, the modern researches state the world problems and without evidence define them as “Grand challenges”. Obviously, the “Grand challenges” paradigm has not been completely explored, nowadays it has a lot of gaps, it is only a fragmentary reviewing of individual issues. It was conducted the identification of the hierarchical classification of “Grand challenges”. It was determined the factors of its formation under the influence of internal and external environment, it was investigated the history of spatial development of “Grand challenges”. This research suggests a new vision of integration interactions by the concept of “grand challenges”.
Keywords: grand challenges, innovations, changes, socio-economic systems, risks, leading countries.

Referenses
1. Hilbert D. Mathematical problems // Bulletin of the American Mathematical Society. – 1902. – No. 8. – Pp. 437–479.
2. Report of the Secretary General – We the peoples: the role of the United Nations in the twenty-first century. – 2000. – P. 57.
3. Howard-Grenville J. Understanding and tackling societal grand challenges through management research // Academy of Management Journal. – 2016. – Vol. 59. – No. 6. – Pp. 1880–1895.
4.  Hall P. Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policymaking in Britain // Comparative Politics. – 1993. – No. 25 (3). – Pp. 275–296.
5. Horizon 2020. – A Strategy for American Innovation 2015, The National Medium- and Long-Term Program for Science and Technology Development of China (2006–2020).
6. Howard-Grenville J. Climate change and management / J. Howard-Grenville, S.J. Buckle, B.J. Hoskins, G. George // Academy of Management Journal. – 2014. – No. 57. – Pp. 615–623.
7. Kulik C.T.  Aging populations and management/ C.T. Kulik, S. Ryan, S. Harper, G. George // Academy of Management Journal. – 2014. – No. 57. – P. 929–935.
8. George G. The management of natural resources: An overview and research agenda / G. George, S. Schillebeeckx, T.L. Liak // Academy of Management Journal. – 2015. – No. 58. – Pp. 1595–1613.
9. Van der Vegt G. Managing risk and resilience / G. Van der Vegt, P. Essens, M. Wahlstrom, G. George // Academy of Management Journal. – 2015. – No. 58. – Pp. 971–980.
10. Colbert A. The digital workforce and the workplace of the future / A. Colbert, N. Yee, G. George // Academy of Management Journal. – 2015. – No. 59. – Pp. 731–739.
11. Dodgson M. Managing digital money/ M. Dodgson, D.M. Gann,I. Wladwsky-Berger, N. Sultan, G. George // Academy of Management Journal. – 2015. – No. 58. – Pp. 325–333.
12. Joshi A. Gender research in AMJ: An overview of five decades of research and call to action / A. Joshi, B. Neely, C. Emrich, D. Griffiths, G. George // Academy of Management Journal. – 2015. – No. 58. – Pp. 1459–1475.
13. Grodal S. How does a grand challenge become displaced? Explaining the duality of field mobilization / S. Grodal, S. O’Mahony // Academy of Management Journal. – 2017. – Vol. 60. – No. 5. – Pp. 1801–1827.
14. Scott W.R. Institutions and organizations // Thousand Oaks, CA: SAGE. – 2000.
15. Powell W.W. Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology / W.W. Powel, K.W. Koput, L. Smith-Doerr // Administrative Science Quarterly. – 1996. – No. 41. – Pp. 116–145.
16. Sustainable Development Goals // United nations. – 2015 [Electronic resource]. URL: un.org/sustainabledevelopment/ (date of access: 01.11.2016).
17. Strategiya nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii, utv. Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 1 dekabrya 2016 g. 642 [Electronic resource]. URL: fano.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=66696 (data obrashcheniya: 06.05.2018).
18. Klochkov V.V. Paradigma «bol'shih vyzovov» v sisteme strategicheskogo planirova-niya nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya/V.V. Klochkov, S. . Rjdestvenskaii// Rossiya: tendencii i perspektivy razvitiya. – 2017. – 12 (3). – S. 389–395.
19. Kuznetsova N.V., Kocheva E.V., Matev N.A. Multivariable Classification of Countries of the World in Terms of Innovation Development // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – No. 7. – p. 360–368.
20. Kuznecova N. V. Predpochtitel'nye strukturnye ob"edineniya Rossii i stran Aziatsko-Tihookeanskogo regiona: monografiya/ N.V. Kuznecova, E.V. Kocheva, N.. Matev /pod nauch. red. N.V. Kuznecovoj. – ., 2017. – S. 35–50.
21. Kuznetsova N.V., Kocheva E.V., Matev N.A. Balance of Economic Development of APR Countries // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2015. – Vol. VI. – Iss. 3 (13). – Pp. 584–605.
22. Hausmann R., Hidalgo C., Bustos S. The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity // Cambridge: Center for International Development, Harvard University, MIT. – 2011. – P. 71.
23. Lyubimova I.L. Slozhnost' ehkonomiki i vozmozhnost' diversifikacii ehksporta v rossijskih regionah / I. L. Lyubimova, M. A. Gvozdeva, M. V. Kazakova, K. V. Nesterova // ZHurnal Novoj ehkonomicheskoj associacii. – 2017. – 2 (34). – S. 94–122.

System approach to economic analysis using dialectical logic
Belyavsky A.V., the adviser, FSUE “Organization “Agat»
Epifanov I.K., Doctor of Economics Sciences, Chairman of the STC, FSUE “Organization “Agat»

Annotation:
The article is dedicated to the description of the usage of “parametrical theory of systems” applying the analysis of condition and development of commercial organization or enterprise.The target of the proposed system approach is a maximum full, overall and adequate description of economic object.
Keywords: economic system, key perfomance indicator, enterprise.

Referenses
1. Logiko-grammaticheskie ocherki. od red. L.B. Bazhenova, A.I. Uyomova, V.G. Farbera. – M.: «Vy`sshaya shkola», 1961.
2. Gegel` G.V.F. Nauka logiki. – SPb.: «Nauka», 2002.
3. Marks K. Kapital. – M.: «Politpizdat», 2013.
4. Belyavskij A.V., Epifanov I.K., Sokolova E.N. «Metodologicheskie osnovy` sistemnogo analiza e`konomicheskogo sostoyaniya predpriyatiya» // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. – 2018. – 3. – S. 29-35.
5. Belyavskij A.V., Epifanov I.K., Frolov A.S. «Metodika rascheta proizvodstvennoj moshhnosti mashinostroitel`nogo predpriyatiya» // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. – 2017. – 4. – S. 12-28.
6. Metodicheskie ukazaniya po primeneniyu klyuchevy`x pokazatelej e`ffektivnosti gosudarstvenny`mi korporaciyami, gosudarstvenny`mi kompaniyami, gosudarstvenny`mi unitarny`mi predpriyatiyami, a takzhe xozyajstvenny`mi obshhestvami, v ustavnom kapitale kotory`x dolya uchastiya Rossijskoj Federacii, sub``ekta Rossijskoj Federacii v sovokupnosti prevy`shaet pyat`desyat procentov. [Elektronnyy resurs]. URL: rosim.ru (data obrashcheniya: 25.09.2018).

About synergetic essence of interaction of elements of industrial integration formation
Musaev L.., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management at the enterprise of the Grozny State Oil Technical University named after Academician M.D. Millionshchikov

Annotation:
The justification for the model of an open organizational unit that may be suitable for a quantitative description of the phenomenon of self-organization is given, and a definite rule for the formation of industrial integration education and the functioning of organizational units in its composition that characterizes the direction of changes in synergetic properties is formulated. The questions of self-organization of organizational units on a synergetic parameter and the main factors of efficiency growth in the formation and development of industrial integration education are considered.
Keywords: organizational unit, industrial integration education, self-organization, synergy, probability.

Referenses
1. Khaken G. Sinergetika Ierarkhiia neustoichivostei v samoorganizuiushchikhsia sistemakh i ustroistvakh – M.: Mir, 1985.
2. Lebedev O.T., Kankovskaia A.R. Osnovy menedzhmenta ucheb posob dlia VUZov. – SPb.: MiM, 1998.
3. Guseikhanov M.K., Radzhabov O.R. Kontseptsii sovremennogo estestvoznaniia Uchebnik. – M.: Izdatelsko-torgovaia korporatsiia Dashkov i K, 2007.
4. Musaev L.A. Otsenka sinergeticheskogo effekta ekonomicheskikh sistem Vestnik IURGTU NPI Seriia «Sotsialno-ekonomicheskie nauki» // Sbornik nauchnykh trudov IUzhno-Rossiiskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (NPI) – Novocherkassk: 2011. – 3. S. 132-136.
5. Eliseeva I. I., Iuzbashev M.M. Obshchaia teoriia statistiki Uchebnik. – M.: Finansy i statistika, 2004.
6. Bolshev L.N., Smirnov N.V. Tablitsy matematicheskoi statistiki. – M.: Nauka, Glavnaia redaktsiia fiziko-matematicheskoi literatury, 1983.
7. Beshelev S.D. Gurvich F.G. Matematiko-statisticheskie metody ekspertnykh otsenok. – M.: Statistika, 1980.

 

STRATEGIC MANAGEMENT

Strategy of the work improvement by production and transport complexes of enterprises
Negomedzyanov Yu.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Tver State University
Negomedzyanov G.Yu., Candidate of Science (Economics), Research Fellow, Department of Management, Tver State University

Annotation:
In the article the principles of optimization of technical and technological parameters of the system of direct supply of prepared materials from production to transport are considered, an optimization model is proposed, and analysis of calculation results is carried out.
Keywords: prepared materials, direct to transport, optimization of system parameters.

Referenses
1. NegomedzyanovYu.A., Negomedzyanov G.Yu. Optimizatsiya proizvodstvenno-transportnykh kompleksov predpriyatiji strategicheskiy tekhnicheskiy aspect // Menedzhment v Rossii i za rubezhom.  – 2018. – 1. – S.20-27.
2. Sergeev V.I. Upravlenie tsepyami postavok. – .:Yurajit, 2015.
3. Qozlov P.A., Vladimirovsqaya I.P. Metod optimizatsii vzaimodeystviya v proizvodstveno-transportnyh sistemah / Sovremennye parametry nauqi i obrasovaniya. – 2009. – 6. – S.17-19.
4. Kondrat|ev E., Gudz N. Razumnaya Proizvodstvennaya Sistema (SPS): qaq yeyo sproeqtirovat| i postroit|? // Problemy teorii i praqtiqi upravleniya. – 2017. – 10. – S. 92-105.
5. Negomedzyanov Yu.A., Negomedzyanov G.Yu. Interaction of transport and production optimization of points of joint // European multi scientific journal. – 2018. – No. 16 – Pp. 28–33.
6. Negomedzyanov Yu.A., Negomedzyanov G.Yu. Optimization of the parameters of the production-transport system devices when submitting materials to production throungh operational bunkers // Danish Scientific journal (DSJ). – 2017. – No. 4. – Pp. 38–42.
7. Karmanov V.G. Matematichesqoe programirovanie. – M.: Nauka, 1990.

 

Subject-oriented business process management: technological innovation and organizational change
Trifonov Y.V., Doctor of Economics, professor, the Head of department of information technologies and instrumental methods in Economics, Lobachevsky State University, Nizhny Novgorod, Russian Federation
Vizgunov A.N., PhD, associated professor of department of information systems and technologies, National Research University Higher School of Economics in Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation

Annotation:
The paper deals with analysis of the application of the subject-oriented business process management concept as a way to increase the efficiency of enterprise management. The authors defined key characteristics and scope of innovative technology solutions underlying this concept. The main ways of organizational change in order to ensure the efficiency of its implementation are considered.
Keywords: business process management, subject-oriented business process management, organizational culture, technology innovations.

Referenses
1. The International Organization for Standardization [ ]. URL: iso.org
2. Kamennova . Smena paradigmy v upravlenii biznes-processami i podhodah k ih avtomatizacii // Information Management. – 2014 (special issue).
3. Next Generation Business Software // Metasonic [ ]. URL: metasonic.de/
4. Fleischmann A. What Is S-BPM? // S-BPM ONE – Setting the Stage for Subject-Oriented Business Process Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
5. Gromov A.I., Chebotarev V.G. Evoluciya podhodov k upravleniu biznes-processami // Biznes-informatika. – 1. – 2010. – P. 14-2.
6. Buchwald H. The Power of As-Is Processes // S-BPM ONE – Setting the Stage for Subject-Oriented Business Process Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
7. Gromov A.I., Bilinkis U.A., Fleishman ., Novikova T. V., Chudobin E. I., Torshin D.V. Podhod k postroeniu innovacionnogo processa na platforme subyektno orientirovannoy metodologii  // Biznes-informatika. – 1. – 2015. – P. 18-31.
8. Trifonov U.V., Vizgunov A.N. Vidy svyazannosti  biznes-processov mnogoprofilmogo predpriyatiya // Management v Rossii i za rubezhom. – 2017. – 4. – P. 53-60.
9. Cameron ., Quinn R. Diagnostika I izmenenie organizacoinnoy kultury. – S-PB.: Piter, 2001.
10. Case J. Open-book management: The coming business revolution. – N.Y.: Harper Collins, 1995.
11. Caplan R., Norton D. Sbalansirovannaya sistema pokazateley. Ot strategii k deystviu. – M.: Olimp-Biznes, 2003.
12. Harmon P. Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals. Morgan Kaufman Publishers, 2007.
13. Apfel L., Smith M. TVO Methodology: Valuing IT Investments via the Gartner Business Performance Framework. Gartner, 2003.
14. Smirnov V.., Antonova I.I., Antonov S.A., Ahmadeeva G.C. Ustanovlenie pokazateley berezhlivogo proizvodstva //  Aktualnie problemy ekonomiki I prava. – 2011. – 3. – P. 146–153.
15. Kovalev S., Kovalev V. Metody analiza i optimizacii biznes-processov // Konsultant direktora. – 2005. – 7 (234).
16. Trifonov U.V., Vizgunov .N. Opredelenie sfery otvetstvennosti vladelcev biznes-processov pri ispolzovanii processnogo podhoda k upravleniu na predpriyatii // Management i biznes-administrirovanie. – 2016. – 1. – P. 65-75.

 


GOVERNANCE

Kazakhstan economy diversification: realities and prospects
Aubakirova G.M., Doctor of Economics, professor of the Engineering Entrepreneurship and Marketing Department of Karaganda State Technical University (Kazakhstan)

Annotation:
There is generalized the experience of Kazakhstan in the searching for ways of transition to a new model of the economic growth. There is shown the role of the processing and mining industries in diversifying the economy. There are given strategic prospects of economic diversification.
Keywords: Kazakhstan, industry, governmental regulation, diversification.

Referenses
1. Gosudarstvennaya programma po forsirovannomu industrial'no-innovacionnomu razvitiyu RK na 2010-2014 gg. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 19 marta 2010g. 958 [Elektronnyy resurs]. URL: adilet.zan.kz/rus/docs/U100000958_ (data obrashcheniya: 10.09.2017).
2. Ob utverzhdenii Gosudarstvennoj programmy industrial'no-innovacionnogo razvitiya Respubliki Kazahstan na 2015-2019 gody i o vnesenii dopolneniya v Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 19 marta 2010 goda 957 «Ob utverzhdenii Perechnya gosudarstvennyh programm» (s izmeneniyami po sostoyaniyu na 05.05.2018 g.) [Elektronnyy resurs]. URL: online.zakon.kz/Document/?doc_id=31588425#pos=0;0 (data obrashcheniya: 04.09.2018).
3. Sanders W.G. & Carpenter M.A. Internationalization and firm governance // Academy of Management Journal. – 1998. – No. 41. – Pp. 158–178.
4. Luo Y.D. & Tung R.L.  International expansion of emerging market enterprises: A springboard perspective // Journal of International Business Studies. – 2007. – No. 38. – Pp. 481–498.
5. Plan nacii «100 konkretnyh shagov». Programma Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 20 maya 2015 g. Astana, 2015 [Elektronnyy resurs]. URL: adilet.gov.kz/ru/pages/plan-nacii-100-konkretnyh-shagov (data obrashcheniya: 23.08.2018).
6. O karte industrializacii. Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Kazahstan ot 31 dekabrya 2014 goda 1418. (s izmeneniyami ot 28.04.2017 g.) [Elektronnyy resurs]. URL:online.zakon.kz/Document/?doc_id=31657065 (data obrashcheniya: 13.07.2017).
7. Gosudarstvennaya programma infrastrukturnogo razvitiya "N?rly zhol" na 2015 - 2019 gody. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 6 aprelya 2015 goda 1030 [Elektronnyy resurs].
URL: tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/hozyaystvennaya_deyatelnost/id-U1500001030/ (data obrashcheniya: 19.09.2016).
8. Poslanie Prezidenta Respubliki Kazahstan N.A. Nazarbaeva narodu Kazahstana «Strategiya «Kazahstan-2050»: novyj politicheskij kurs sostoyavshegosya gosudarstva», Astana.14 dekabrya 2012 g. [Elektronnyy resurs]. URL: akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan-2050-novyi-politicheskii- (data obrashcheniya: 23.01.2018).
9. Programma geologorazvedochnyh rabot na 2015 - 2019 gody. Utverzhdena postanovleniem Pravitel'stva Respubliki Kazahstan ot 21 maya 2014 goda 526 [Elektronnyy resurs]. URL: tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/hozyaystvennaya_deyatelnost/id-P1400000526/ (data obrashcheniya: 20.11.2016).
10. Plan razvitiya razrabotki redkih i redkozemel'nyh metallov v Respublike Kazahstan na 2015-2019 gody. Utverzhden postanovleniem Pravitel'stva Respubliki Kazahstan ot 26 noyabrya 2014 goda 1237 [Elektronnyy resurs]. URL: online.zakon.kz/Document/?doc_id=31638833 (data obrashcheniya: 18.10.2015).
11. Strategicheskij plan razvitiya Respubliki Kazahstan do 2025 goda. Utverzhden Ukazom Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 15 fevralya 2018 goda 636 [Elektronnyy resurs]. URL: online.zakon.kz/Document/?doc_id=38490966 (data obrashcheniya: 10.10.2018).
12. Sachs J. & Warner A. The curse of natural resources // European Economic Review. – 2001. – No. 45. – Vol. 5–6. – Pp. 827–838.
13. Aghion P., Bacchetta P., Ranciure R., Rogoff K. Exchange Rate Volatility and Productivity Growth: The Role of Financial Development // Journal of Monetary Economics. – 2009. – Vol. 56. – No. 4. – Pp. 494–513.
14.  Broda . & Weinstein D. Product Creation and Destruction: Evidence and Price Implications // American Economic Review. – 2010. – Vol. 100. – No. 3. – Pp. 691–723.
15. Martincus . & Carballo J. Survival of New Exporters in Developing Countries: Does It Matter how They Diversify? // IDB, Working Paper. – 2009. – No. 140 / Inter-American Development Bank.
16. Heilman J., Jones G., Kaufman D.  Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition // World Bank Working Paper. – 2000. – No. 2444.
17. Olken A. & Pande R. Corruption in Developing Countries // NBER Working Paper. – 2011. – No. 17398.
18. O nekotoryh voprosah privatizacii n 2016-2020 gody. Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Kazahstan ot 30 dekabrya 2015 goda 1141 [Elektronnyy resurs]. URL: adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001141 (data obrashcheniya: 30.11.2016).
19. Kodeks Respubliki Kazahstan ot 29 oktyabrya 2015 goda 375-V «Predprinimatel'skij kodeks Respubliki Kazahstan» (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 28.04.2016 g.) Astana, Akorda, 2016 [Elektronnyy resurs]. URL: zakon.uchet.kz/rus/docs/K1500000375 (data obrashcheniya: 13.12.2017).
20. Zakon Respubliki Kazahstan O reabilitacii i bankrotstve (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 02.07.2018 g.) [Elektronnyy resurs]. URL: online.zakon.kz/Document/?doc_id=31518958 (data obrashcheniya: 10.09.2018).

Regional management of financing of the reproduction of fixed capital in agriculture
Pronyaeva L.I., the Doctor of Economics, professor, the head of the department “Economy and economic security”, Central Russian Institute of Management – a branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Annotation:
The article is devoted to the process of managing the financing of the reproduction of fixed capital in agricultural organizations in the region. The analysis of the availability, security, quality and efficiency of the use of fixed capital in the agricultural sector of the region and the process of its reproduction (on the example of the Oryol region) is carried out. A study was made of the composition and structure of sources of financing for the reproduction of fixed capital in the regional agrarian sector, and the dynamics of the volumes of state support for agrarian enterprises and its part directly related to the reproduction of fixed capital were analyzed. In order to strengthen the investment opportunities of the region, it was proposed to link the allocation of budget financing for the renewal of fixed capital with the volumes of products sold by agricultural enterprises. A mechanism for the formation of investment funds at the regional level was proposed through the creation of a Regional Investment Fund for the development of the material and production base of the agro-industrial complex, the use of financial resources of which should be followed by a differentiated approach based on targeted support for agricultural sub-sectors that are priority for the region.
Keywords: management, financing, reproduction, fixed capital, agriculture, region.

Referenses
1. Pronyaeva L.I., Nozdrunova N.G. Ocenka ehffektivnosti investicij v vosproizvodstvo osnovnogo kapitala v sel'skom hozyajstve Orlovskoj oblasti. // Vestnik OrelGAU. – 2014. – 5 (50). – S. 52-60.
2. Kazakova O.B. Koncepciya upravleniya investirovaniem vosproizvodstva kapital'nyh vlozhenij v sovremennoj ehkonomike.//Transportnoe delo Rossii. – 2009. – 1. – S. 18-22.
3. Pronyaeva L.I. Sostoyanie i problemy innovacionnogo razvitiya processa vosproizvodstva osnovnogo kapitala v APK. // Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2012. – 5 (38). – S. 21-25.
4. Nakonechnaya O.A. Finansirovanie vosproizvodstva osnovnyh fondov v sel'skom hozyajstve regiona.//Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. – 2015. – 6. – S. 25-27.
5. Pshihachev S. K voprosu ob ustojchivom razvitii sel'skogo hozyajstva. // Ekonomist. – 2013. – 3. – S. 69–83.
6. Gorohov A.A. Problemy formirovaniya istochnikov finansirovaniya rasshirennogo vosproizvodstva v agropromyshlennom komplekse Rossii. // Finansovaya analitika: problemy i resheniya. – 2012. – 21 (111). – S. 11-17.
7. Ushachev I.G. Nauchnoe obespechenie Gosudarstvennoj programmy razvitiya sel'skogo hozyajstva i regulirovaniya rynkov sel'skohozyajstvennoj produkcii, syr'ya i prodovol'stviya na 2013–2020 gg. // APK: ehkonomika, upravlenie. – 2013. – 3. – S. 13–26.
8. Bobyleva A.S. Amortizacionnaya politika kak faktor stimulirovaniya vosproizvodstva osnovnogo kapitala. // Intellekt. Innovacii. Investicii. – 2017. – 2. – S. 4-10.
9. Dudnik A. V. EHkonomicheskaya politika agrarnogo protekcionizma v sovremennoj Rossii. Konceptual'nye osnovy, puti povysheniya ehffektivnosti. // Problemy sovremennoj ehkonomiki. – 2011. – 3. – S. 275–279.
10. Shabrova A.I., Fedotova M.A. Vosproizvodstvo osnovnyh fondov sel'skohozyajstvennyh predpriyatij v usloviyah vsemirnoj torgovoj organizacii.// Finansovaya analitika: problemy i resheniya. – 2014. – 32 (218). – S. 23-32.

ircular economy concept: from theory to practice
Maryev V.A., Chief of the R&D Center Waste and secondary resources management»
Smirnova T.S., Ph.D (technical science), Professor of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Guz L.V., Managing Partner «LEXAR Pro» LLC
Mankulova Z.A., Legal Adviser «LEXAR Pro» LLC

Annotation:
Industrialization is an important factor in the economic growth. In many developed countries and emerging economies in recent years, there has been a “boom” in the development of eco-industrial zones (eco-industrial parks), special economic and investment zones as objects of national economic development strategies based on the principles of a closed-cycle economy.
The circular economy assumes a transition from linear production systems to cyclical (or closed) ones, which will reduce the consumption of primary natural resources by increasing the efficiency of their use at all stages of production, distribution and consumption of industrial products. In this article, the main elements of the closed cycle economy concept, perspectives and barriers to its development in Russia are considered.
Keywords: circular economy, industrial development, industrial symbiosis, eco-industrial park.

Referenses
1. European Commission (2014a) Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe. Available at: eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1&format=PDF

Formation peculiarities of socio-psychological climate in health care facilities in rural areas
Tretjakov L.A., Doctor of Economics, associate professor, corresponding member RAEN, professor of chair human resource management FGAOU VO “Belgorod State National Research University”, 308036, Belgorod, Konev St., 17-108A

Annotation:
The most important factor determining the development of labor potential of health care institutions in rural areas is the socio-psychological factor, as it is characterized by such indicators as global and local macro environment, physical and psychological climate, sanitary and hygienic working conditions, job satisfaction, organization of joint activities and others that determine the productivity of staff. An objective assessment of the socio-psychological climate affects the degree of extrapolation of professional competencies of labor potential in health care institutions and forms a stable organizational culture, which together determines the quality of the employee’s working life, and the optimization of the socio-psychological climate, will increase the motivation of staff and ensure the growth of productivity.
Analysis of the current state of socio-psychological climate in health care facilities in rural areas shows a number of problems and allows us to suggest priority directions for its optimization that can be applied when developing projects for improving the system of work organization, rationalization and regulation of the labour activities with the purpose of increase of efficiency of activity of enterprises.
Keywords: social and psychological climate, motivation, personnel, efficiency, labor potential.

Referenses
1. Bojko V.V. Social'no-psihologicheskij klimat kollektiva i lichnost. // – M.: Mysl'. 2015.
2. Lebedinceva E. Uroven' udovletvorennosti rabotnikov. // Upravlenie personalom. – 2014. – 9. – S. 16-21.
3. Platonov Yu. P. Psihologicheskie fenomeny povedeniya personala v gruppah i organizaciyah. // – M.: Rech'. 2015. – 196 s.
4. Rastorgueva T.I. K voprosu o social'no-psihologicheskom klimate medicinskogo uchrezhdeniya. //Rossijskaya akademiya medicinskih nauk. Byulleten' Nacional'nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta obshchestvennogo zdorov'ya. – 2006.  – 7. – S. 42-46.
5. Shatalova N.I. Trudovoj potencial rabotnika: klyuchevye ponyatiya nauchnogo analiza. // Kadrovik. – 2013. – 3. – S. 72- 76.

 

TECHNOLOGY OF MANAGEMENT

Improvement of processes management in the organization: tools «lean», «6 sigma», «dmaic»
Dolzhenko R.A., Doct. Sc. (Ec.), Chair of Department of Labor Economics and Personnel Management, Ural State University of Economics, 620144, RF, Ekaterinburg, 8 March St., 62, Phone: +7-(343)-257-70-61

Annotation:
The article discusses the essence of optimization techniques LEAN, Six Sigma and DMAIC.
The capabilities of evaluate the effectiveness of use of optimization technology, which could become the basis for a decision on their implementation in the company are described. There using LEAN, Six Sigma and DMAIC could lead to better organization of employees; increase their productivity and gain significant economic effect.
Keywords: optimization technologies, the concept of LEAN, the concept of Six Sigma, estimation of efficiency of the optimization activity, DMAIC.

Referenses
1. Vjejder M. Instrumenty berezhlivogo proizvodstva. Mini-rukovodstvo po vnedreniju metodik berezhlivogo proizvodstva. – .: Al'pina Biznes Buks, 2012.
2. Ono T. Proizvodstvennaja sistema Tojoty: uhodja ot massovogo proizvodstva. — M: Izdatel'stvo IKSI, 2012.
3. Pjendi P.S., N'jumen R.P., Kjeveneg R.R. Kurs na Shest' Sigm. Kak General Electric, Motorola i drugie vedushhie kompanii mira sovershenstvujut svojo masterstvo. – .: Izdatel'stvo «Lori», 2002.
4. Majkl Dzh. L. Berezhlivoe proizvodstvo + shest' sigm. Kombiniruja kachestvo shesti sigm so skorost'ju berezhlivogo proizvodstva. – .: «Al'pina Pablisher», 2007.
5. George M., Rowlands D., Price M., Maxey J. Using DMAIC to improve speed, quality, and cost // The Lean Six Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to Nearly 100 Tools for Improving Process Quality, Speed, and Complexity. – McGraw-Hill, 2005.
6. Dolzhenko R.A. «Gemba» — jeffektivnyj instrument razvitija organizacii // Kompetentnost'. – 2015. – 1. – S. 51-55.
7. Dolzhenko R.A. Metodicheskie podhody k vnedreniju sistemy «5S» v organizacii // Menedzhment segodnja. – 2015. – 5. – S. 262-276.

Mathematical model of the information's products markets what disseminated by the mass-media
Limarev P.V., PhD economic, associated professor in accounting and economics analysis, Nosov Magnitogorsk State Technical University
Limareva Ju.A., PhD pedagogic, associated professor in accounting and economics analysis, Nosov Magnitogorsk State Technical University

Annotation:
The behavior of enterprises in the market can be represented using mathematical models. The presence of such a model allows us to forecast not only the behavior of each enterprise in the market, but also the general reaction of the market to certain marketing actions. The purpose of this article is to determine the mathematical relationship between the factors that determine the activity of the mass media' market subject and its revenues. In preparing this work, general principles for constructing mathematical models were used.
Keywords: econometric model, information markets, information product, revenue and  profit for .

Referenses
1. Fok Dennis, Franses Philip Hans, Paap Richard (2002). – Econometric analysis of the market share attraction model, in (ed.) Advances in Econometrics (Advances in Econometrics, Volume 16) Emerald Group Publishing Limited. – Pp. 223–256.
2.  Philip Hans Franses. On the Use of Econometric Models for Policy Simulation in Marketing // Journal of Marketing Research. – 2005. – Vol. 42. – No. 1 (Feb.). – Pp. 4–14.
3. Econometric Models for Forecasting Market Share. J.S. Armstrong (ed.), Principles of Forecasting. Springer Science+Business Media. – N.Y., 2001 (ISOR, vol. 30).
4. Dunnett P. The World Television Industry: An Economic Analysis. – L.: Routledge, 1993.
5. Hughes G. and  Vines D. Deregulation and the Future of Commercial Television, Aberdeen: The David Hume Institute, Aberdeen University Press, 1989.
6. The New Information Industry. Regulatory Challenges and the First Amendment, Brooking Institution Press. – Washington: DC, 1996.
7. Limarev P., Limareva Ju. Characteristics of the information' market used for criminal purposes // Scientific and technical information. Ser. 1. Org. and the method of inform. work. – 2018. – 4. – P. 13-15.
8. Bolshakova T. Econometric Model of TV-channels Behavior on Television Products Market // Bulletin of the University (State University of Management). – 2014. – 10. – P. 89-93.
9. Limarev P., Zinovieva E., Vasilyeva A. Information product with zero cost: definition and classification // Management in Russia and abroad. – 2017. – 1. – P. 11-13.
10. Limarev P. Economic Estimation of Information Products Sold Through the Print Media // Management in Russia and abroad. – 2016. – 2. – P. 77-82.
11. Limarev P., Limareva Ju. Cost Calculation Of Information Products, Placed In Internet // Marketing in Russia and abroad. – 2017. – 3. – P. 10-15.
12. Limarev P. Estimation of the Information Product on Regional Market of Television Information // Marketing in Russia and abroad. – 2014. – 6. – P. 72-79.
13. Limarev P.  Using Some of the Institutional Factor’s Coefficients in Determining the Cost of the Information Product // Management in Russia and abroad. – 2015. – 5. – P. 62-67.

Mathematical and instrumental methods of improving the management of business processes of the enterprise
Sakhabiev V.A., PhD, Associate Professor of mathematics and business Informatics at Samara National Research University

Annotation:
The application of mathematical and instrumental methods, models and standards to the management of business processes of enterprises is investigated. Special attention is paid to the methods of optimization of management decisions. The technique of reduction of risks of losses and increase of efficiency of management of business processes on the basis of DSS is offered.
Keywords: mathematical methods, instrumental methods, management, management decisions, DSS (decision support systems).

Referenses
1. IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER, Digital Competitiveness Ranking imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/profiles-factors/
2. Saati . Prinyatie reshenij. Metod analiza ierarhij. – M.: «Radio I svyaz’», 1993.
3. Vasyajcheva V.. Problemy I perspektivy integracii promyshlennogo kompleksa Samarskoj oblasti / Innovacionnye process v formirovanii integrirovannyh structur regional’nyh promyshlennyh kompleksov Povolzh’ya / sbornik materialov zhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod bsch. red. N.. jukavkina. – Smra: N «Izdatel’stvo SNC», 2017. – P. 38-45.
4. Sahabiev V.. Optimizaciya upravleniya bisnes-processami na predpriyatii. Ekonomika I upravlenie: problem, resheniya. – .: Izdat. dom "Nauchnaya biblioteka". 2016. – . 1. – 11. –P.119-122.
5. Sahabiev V.., Sahabieva G..   voprosu ob ustojchivom razvitii bisnes-processov. / Upravlencheskij uchet. – 2016. – 7. – P. 12-18.
6. Sahabieva G.. Upravlenie investicionnoj deyatel’nost’ju predpriyatiya / Upravlencheskij uchet. – 2017. – 2. – P. 98-106.
7. Sahabieva G.. Sokraschenie riskov v upravlenii predpriyatiem / Nauka, obrazovanie i innovacii: sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Ufa: CII OMEGA SAINS, 2016. – P. 190-193.
8. Gerasimov B.N. delirovanie vzaimodejstviya processov organizacii // nedzhment I bisnes-dministrirovanie. – 2016. – 4. – P. 121-128.
9. VasyajchevaV.., SahabievaG.., SahabievV.. konkurentosposobnosti promyshlennogo kompleksa Samarskoj oblasti // Nauka, obrazovanie i innovacii: sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Ufa: CII OMEGA SAINS, 2016. – P. 193-196.
10. VasyajchevaV.. Teoretiko-metodicheskie voprosy upravleniya konkurentosposobnost’ju promyshlennyh predpriyatij: monografiya. – Samara: Izd-vo «Samarskij universitet», 2016.
11. VasyajchevaV.. Osnovnye determinanty upravleniya konkurentosposobnost’ju / Matematicheskie modeli sovremennyh ekonomicheskih processov, metody analiza I sinteza ekonomicheskih mehanizmov. Aktual’nye problem I perspektivy menedzhmenta organizacij v Rossii: sb. st. XI Vseros. nauch.-prakt. konf. Vyp. 11. – Samara: Izd-vo SamNC RAN, 2017. – P. 199-206.
12. Vasyajcheva V.. Povyshenie urovnya konkurentosposobnosti predpriyatij transportnogo mashinostroeniya na osnove upravleniya innovacionnymi proektami: monografiya. – Samara: Samar. gumanit. akad., 2017.

dvantages of the new concept of operational management of dynamic different mechanical engineering production
Konovalova G.I., Ph.D., professor of economics, organization of production, management, Bryansk State Technical University

Annotation:
The concept of the system of operational management of costs in a dynamic multi-type production is a new look at the planning and accounting of production costs and the formation of the cost of production. From the existing in theory and applied in practice systems it differs in that it is a flexible mechanism of operational cost management that minimizes the impact of various factors and ensures the accuracy of production costs in the conditions of multi-nomenclature dynamic multi-type production. The system of operational management of production costs is a continuation of the universal system of operational management of a dynamic multi-type production.
Keywords: operational management of production, operational management of production costs, process approach.

Referenses
1. Konovalova G.I. Razvitiye metodologii vnutrifirmennogo upravleniya. – Bryansk: BGTU, 2014.
2. Konovalova G.I. Metodologiya sistemnoj integracii i optimizaci proizvodstva i upravleniya mashinostroitelnym predpriyatiem. – Bryansk: BGTU, 2016.
3. Konovalova G.I. Metodologiya universalnoj sistemy operativnogo upravleniya raznotipnym dinamichnym proizvodstvom menedzhment // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. – 2016. – 5. – S. 89–95.

Language training peculiarities while teaching international logistic managers to be
Zvyagintseva E.P., PhD (in pedagogy), Associate Professor Foreign Language Training Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Mukhortova E.A., Senior lecturer Foreign Language Training Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Annotation:
The article concerns some foreign language aspects of undergraduates’ training who are going to be international logistic managers. These aspects support a development of a competitive specialist and assist to avoid the problems in further professional activity. The solutions of some problems connected with university training of multimodal transportation are provided in order to compile with the international standards.
Keywords: manager in multimodal transportation, foreign language training, international standards requirements.

Referenses
1. Transportnaya strategiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda: utv. rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 22 noyabrya 2008 g. 17-34-r (s 171 izmeneniyami na 11 iyunya 2014 g.) [Elektronnyi resurs]. URL: docs.cntd.ru/document/9021 (data obrashcheniya: 11.06.2018).
2. Itogi 20-j Mezhdunarodnoj vystavki transportno-logisticheskih uslug i tekhnologij «TransRussia-2015» [Elektronnyi resurs]. URL: souztransrus.ru/news/trotr_news/21_aprelya_2015_g_sostoyalos_otkrytie_20_y_mezhdunarodnoy_vystavki_transportno_logisticheskikh_uslug/ (data obrashcheniya: 13.02.2017).
3. Portal Federal'nyh gosudarstvennyh obrazovatel'nyh standartov vysshego obrazovaniya [Elektronnyi resurs]. URL: fgosvo.ru/news/21/2066 (data obrashcheniya: 28.01.2018).
4. Novikov A.N., Katunin A.A., Semkin A.N. Upravlenie perevozkami gruzov avtomobil'nym transportom v sovremennyh usloviyah // V sbornike: Informacionnye tekhnologii i innovacii na transporte Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (pod obshchej redakciej A.N. Novikova). Orel: Gosuniversitet-UNPK, 2015. – S. 247-252.
5. Chernenko A.F., Maslennikov P.P. Uroven' servisa kak pokazatel' konkurentosposobnosti v sfere mezhdunarodnyh avtotransportnyh gruzoperevozok // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2013. – 3. – S. 268.
6. Delovaya perepiska [Elektronnyi resurs]. URL: globalnegotiator.com/en/ (data obrashcheniya: 13.01.2018).
7. Maslova V.A. The Russian language through the codes of cultural linguistics // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Russkij i inostrannye yazyki i metodika ih prepodavaniya. – 2016. – 3. – S. 27-33.

The analysis of the organization’s economic security key aspects
Dontsova L.V., doctor of economics, professor Basis Department of financial control, analysis and audit the main control Depatment of the city of Moscow, Plekhanov Russian University of Economics
Sharamko M.M., candidate of economics, Department of enterprise economic Kazan Federal University

Annotation:
The purpose of the study is to clarify the composition and content of the organization’s economic security key aspects. A model of five key aspects of the organization’s economic security is proposed, characterizing transparency, predictability, degree of the regulatory requirements compliance, organization’s efficiency and competitiveness. Each of the aspects, in turn, is the responsibility of the relevant subsystems and divisions of organizations. The place of internal control systems, risk management systems, compliance control systems and other organizational units in the process of assessing economic security is analyzed.
Keywords: economic security, transparency, risk management, compliance, internal control, benchmarking.

Referenses
1. Koshkina I., Sharamko M. Economic Security and Internal Control of the Academic Research Projects // Procedia-Social and behavioral sciences. – 2015. – Vol. 214. – Pp. 858–865 (Web of Science).
2. Ustav Mezhdunarodnoi organizacii vysshih organov finansovogo kontrolya: prinyat v oktyabre 1992 goda XIV Kongressom Mezhdunarodnoi organizacii vysshih organov finansovogo kontrolya [Elektronnyi resurs] // Mezhdunarodnaya organizaciya vysshih organov finansovogo kontrolya: [sait]. [2006]. URL: intosai.org/uploads/statutene20072.pdf (data obrasheniya: 06.02.2016).
3. Sharamko M.M. Vnutrennii kontrol': metodologiya, sistema i processy. – M.: RUSA'NS, 2016. –  s. 28.
4. Pis'mo Banka Rossii ot 02.11.2007 N 173-T "O rekomendaciyah Bazel'skogo komiteta po bankovskomu nadzoru. Komplaens i komplaens-funkciya v bankah" [Elektronnyi resurs]. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPlyus".
5. Terehov A.G. Transformaciya komplaensa i risk-menedzhmenta v sisteme vnutrennego kontrolya. // "Vnutrennii kontrol' v kreditnyh organizaciyah". – 2011. – 1.
6. Sharamko M.M., Garipov I.R. Institucional'nyi komplaens-kontrol'. – M.: RUSA'NS, 2016. – S. 65.
7. Sarkis J.  Benchmarking for agility // Benchmarking: An International Journal. – 2001. – Vol. 8. – No. 2. – Pp. 88–107.
8. Benchmarking kak instrument ocenki ehffektivnosti sistemy vnutrennego kontrolya : monografiya / pod obshch. red. L.V. Doncovoj. – M.: Prospekt, 2016. – 128 s. (s.23).«» - «».